Polityka prywatności

a. Informacja o cookies

Informujemy, że witryna internetowa http://www.butcheryandgrill.pl korzysta z plików cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym (np. tablet) i są przeznaczone do wspierania funkcjonalności stron internetowych. Pliki tego rodzaju zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

W ramach witryny stosowane są zasadniczo dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzających do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym odwiedzającego przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator serwisu lub podmioty, z których usług on korzysta.

Administratorem serwisu są „Restauracje Krawczyk” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Sukiennice 6, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 165933 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS, z kapitałem zakładowym PLN 4.000.000,00, NIP 8971684330, (dalej jako „Administrator”).

Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora w następujących celach:

– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, co umożliwia lepsze dopasowanie witryny do preferencji i zachowania odwiedzających;

– korzystania przez Administratora z usług świadczonych przez podmioty zewnętrzne tj. Google LLC w postaci narzędzi Google Analitycs oraz Google AdWords. Ponadto, na witrynie mogą znajdować się odnośniki do innych serwisów, takich jak Google Maps, Facebook czy TripAdvisor Polska. Podmioty te posługują się własnymi plikami cookies, na co Administrator danych nie ma wpływu.

b. Zgoda na pliki cookies

Standardowe ustawienia przeglądarek internetowych pozwalają na pozyskiwanie i przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika, w tym plików cookies.

W przypadku braku zgody na wykorzystywanie plików cookies przez odwiedzającego witrynę, ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Użytkownika. Użytkownik może również za każdym razem po wizycie w witrynie usuwać pliki ze swojego urządzenia. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oraz w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej. Należy jednak zwrócić uwagę, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania i utrzymania preferencji odwiedzających może utrudnić korzystanie z witryny.

c. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Osobom fizycznym mogą zostać przypisane identyfikatory internetowe - takie jak identyfikatory plików cookie - generowane przez ich urządzenia, aplikacje, narzędzia i protokoły. Może to skutkować zostawianiem śladów, które w szczególności w połączeniu z unikatowymi identyfikatorami i innymi informacjami uzyskiwanymi przez serwery mogą być wykorzystywane jako dane osobowe.

1. Administrator danych osobowych

W takiej sytuacji administratorem Państwa danych osobowych będzie administrator serwisu (Administrator). Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty e-mail krawczyk@restauracjekrawczyk.com.pl albo poczty tradycyjnej na adres wskazany powyżej.

Niezależnie od tego administratorem danych osobowych będzie również Google LLC w zakresie danych osobowych gromadzonych poprzez narzędzia Google Analitycs oraz Google AdWords w ramach korzystania z niniejszej strony internetowej.

2. Przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom administratora danych, podmiotom udzielającym mu wsparcia na zasadzie zleconych usług zgodnie z zawartymi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych. W wyjątkowych sytuacjach Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione organom upoważnionym do otrzymywania tych danych na podstawie przepisów prawa.

3. Przetwarzanie danych osobowych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach statystycznych oraz analitycznych. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w tym celu jest niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. Uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, będące podstawą przetwarzania polegają na dostosowaniu strony internetowej do potrzeb użytkownika, rozbudowę funkcjonalności poprzez dostarczenie widżetów od podmiotów zewnętrznych, marketing bezpośredni, poprawę pozycjonowania strony, analizę statystyczną. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wymagany do realizacji tych celów oraz mogą być profilowane.

4. Państwa prawa

Informujemy, że posiadają Państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, przenoszenia danych ujętych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną Państwa sytuacją. Z przysługujących wobec Administratora danych uprawnień mogą Państwo skorzystać w siedzibie Administratora danych lub drogą pocztową czy też elektroniczną.

Ponadto przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy.

Zmiany naszej polityki prywatności.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie.

Kontakt

Firma zbierająca dane: Restauracje Krawczyk Sp. z o.o., Sukiennice 6, 50-107 Wrocław, Polska.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt telefoniczny lub wykorzystując inną formę dostępną na naszych stronach kontaktowych.